Om projektet

Sundhedslaboratoriet skal skabe sunde og kloge teenagere gennem en helt ny og innovativ kobling mellem science-didaktik og sundhed. TrygFonden har støttet Sundhedslaboratoriet i et år, således at vi gennem et grundigt forprojekt har kunnet undersøge, hvorledes man på bedst mulig måde kan gøre teenagere sundere igennem science-undervisning og samtidigt gøre dem interesserede i science. Sundhedslaboratoriet er en tværfaglig projektgruppe, som udspringer af Danish Science Factory og Center for Science Didaktik.

Rettidig omhu skal skabe høj kvalitet
Sundhedslaboratoriets innovative arbejde skal gennem rettidig omhu kvalitetssikre endnu en ansøgning til TrygFonden om et hovedprojekt af høj kvalitet, hvor de gennemarbejdede ideer tænkes udrullet på 100 skoler i hele landet med langsigtet effekt blandt de deltagende skoler, lærere og – vigtigst – de involverede teenagere.

Involvering gennem hele processen
I forprojektet involverer Sundhedslaboratoriet en blandet skare af mennesker, som kan inspirere, underbygge og bistå projektgruppens arbejde. Vi involverer teenagere, forældre, lærere, skoleledere, skolebestyrelser og kommunale konsulenter, som er helt naturlige interessenter for os. Vi søger også inspiration hos sundhedsplejersker, skatere, julemærkehjem og elitesportsudøvere. Foråret 2013 vil vise, hvilke innovative ideer al den viden og inspiration, vi samler, kan føre til.

Sundere teenagere gennem science-undervisning
Sundhedslaboratoriet fokuserer på at forbedre sundheden blandt teenagere i en unik kobling med undervisningen i de naturvidenskabelige fag i grundskolens ældste klasser (7.-10. klasse). Projektets hovedmål er:

  • en vidensbaseret adfærdsændring, der går mod sundere livsstil hos eleverne.
  • en virkelighedsnær scienceundervisning, der skaber engagerede elever.

Sundhedslaboratoriet samarbejder med eksterne partnere
Med i projektgruppen er repræsentanter fra Danish Science Factory og Center for Science Didaktik. Desuden indgår en ekstern repræsentant fra Steno Center for Sundhedsfremme i gruppen.
Gennem ekspertseminarer inddrages forskere og fagpersoner fra forskellige relevante institutioner i Danmark. Til innovationsprocessen har vi fået hjælp fra en ekstern konsulent fra Lundholm Experience Strategy.

Et 1-årigt forprojekt
Sundhedslaboratoriets arbejde med forprojektet forløb fra sommeren 2012 til sommeren 2013.

Presseomtale
Læs artikel i Folkeskolen
Læs artikel i Dansk Friskoleforening

Top